Oproep voor actie tegen obesitasepidemie in Europa

De overgewicht- en obesitascijfers in Europa zijn alarmerend. Ook voor de komende jaren wordt niet veel goeds voorspeld. De groeiende obesitasepidemie in Europa zal enorme effecten hebben op de kosten van de gezondheidszorg en de economische productiviteit. Er is actie nodig om obesitas te erkennen als chronische ziekte en er alles aan te doen om de epidemie tot stilstand te brengen. Diëtisten spelen hierbij een sleutelrol.

 

Op dit moment kost obesitas Europa meer dan zeventig miljard euro per jaar aan gezondheidszorg en productiviteitsverlies. Het vóórkomen van obesitas is sinds de jaren ’80 in veel Europese landen verdrievoudigd. Op dit moment lijdt meer dan 50% van de volwassen Europeanen aan overgewicht en is 15% obees. Naar verwachting zal dat in 2030 in sommige landen kunnen oplopen tot 90%. De urgentie is groot: actie is noodzakelijk.

 

EASO
Deze maand sloeg de grootste Europese organisatie voor onderzoek naar obesitas (Europese Associatie voor de Studie of Obesitas, EASO) alarm. De organisatie steunt de Written Declaration van het Europese Parlement, die aandringt op erkenning van obesitas als ziekte door de EU-lidstaten. Een van onze leden, Ellen Govers, heeft onlangs op verzoek van de directeur van EASO tijdens een ontbijt met Europarlementsleden een korte speech gehouden en uitgelegd waarom obesitas een ziekte is.
Ook heeft EASO zich tot doel gesteld met het oproepen tot, en het steunen van verschillende evenementen om een groter bewustzijn en begrip voor obesitas te creëren. Een van de initiatieven was de Europese Obesitas Dag op 20 mei jongstleden.

 

EFAD in actie
Diëtisten, wetenschappers en gezondheidswerkers zijn zich inmiddels wel bewust van de omvang van het obesitasprobleem is. Maar het moet breder onder de aandacht worden gebracht. De European Federation of Associations of Dietitians (EFAD) zet zich hiervoor in. Bij de EFAD zijn 34 beroepsverenigingen aangesloten. Zij vertegenwoordigt daarmee meer dan 35.000 diëtisten uit 27 Europese landen. Er is behoefte aan preventiestrategieën op lokaal, nationaal en Europees niveau. De EFAD werkt hiervoor nauw samen met de EU-lidstaten, met de Europese Commissie en de voedingssector.

 

Sleutelrol diëtisten
De diëtisten zijn de sleutel voor het bevorderen van een positieve dialoog bij de uitvoering van het volksgezondheidbeleid ter bestrijding van obesitas. Het European Dietetic Action Plan (EuDAP), is een programma van de EFAD om samen met betrokken partijen acties te ondernemen. EFAD-voorzitter Anne de Looy zegt hierover: “In Europa heeft EFAD samen met haar leden heel duidelijk de verbintenis te kennen gegeven om te wedijveren voor een verbetering van de gezondheid aan de hand van de voeding voor de hele sociale gradiënt. Zowel in de gezondheidszorg, de voedselvoorziening, het onderzoek, de industrie, de volksgezondheid of thuis bij de individuele burger, zullen diëtisten, samen met hun collega’s, hard aan werken om dit actieplan uit te voeren.”

 

NVD nieuwsbrief 31 mei 2016